Norge tvinga til å frigjere to kidnappa Indiske barn

To Indiske barn som vart kidnappa av barnevernet i Stavanger skal setjast fri. Barna skal få reise heim til India. 

Indarar protesterer i New Delhi mot den totalitœre og samvitslause offentlege sektor i Norge.

Det var i 2011 at barnevernet i Stavanger kidnappa to Indiske barn. Dei offentleg tilsette skjulte seg bak Statsautorisert taushetsplikt, og har ikkje vore villig til å gje ei offentleg forklaring på kvifor barna vart bortført av det offentlege.

Faren til ungane er utdanna sivilingeniør, og arbeider i den norske oljesektoren.  For å dekke over dette offentlege overgrepet, vart dei Indiske foreldrene nekta utvida arbeids-og opphaldsløyve i Norge. Slik planla staten å gjere det umogeleg for foreldrene å fullføre ei rettsak for å få barna sine sett fri. Ekteparet skulle etter planen kastast ut av Norge i midten av mars.

Sidan denne Indiske familien er ressusterk, fekk dei den Indiske presidenten til å engasjere seg i saka. Då den Indiske regjeringa gjorde dette til ei sak om nasjonal œre for alle Indiske statsborgarar, måtte den norske barneminister Audun Lysbakken gripe inn  for å unngå ei ny offentleg skandalesak for Norge.

Det er no bestemt at dei to Indiske barna blir satt fri frå fangenskap i Stavanger. Dei skal få reise heim til India, og får bu oss sin Indiske onkel.  Barneminister Lysbakken krev at den Indiske regjeringa må sikre at dei to barna “får vekse opp i trygge kår”.

Kjelde:  The Hindu. 

Min kommentar:

Den norske bortføringa av to Indiske barn har vakt enorm media-merksend i India. Den Indiske familien har protestert mot den norske stat utanfor det Indiske parlamentet, og utanfor den norske Ambassaden i New Delhi. Storfamilien har fortalt Indiske media at den norske staten har bortført 12.000 norske barn, utan at det norske folk reagerer.

La det vœre sagt at mange barn som opplever mishandling og vanskjøtsel kan få det bedre i forsterheimar enn heime hos sine biologiske foreldre. Men det gjev ikkje Staten rett til å bortføre barn, og etterpå gjøyme seg bak taushetsplikta.

I dette tilfelle har barna vore utsett for ei regelrett kidnapping av offentleg tilsette. Foreldrene som verken drikk eller er kriminelle, har ikkje berre blitt totalt umyndigjort. Den norske staten gjorde også sitt beste for å dekke over dette offentlege overgrepet ved å nekte det Indiske ekteparet vidare opphald i Norge.

Slik opererer ein sekulœr og samvitslaus stat. Det er slike døme som viser at det no vert stadig mindre skiland mellom den totalitœre og byråkratstyrte norske staten, og totalitœre regimer andre stadar i verda.

Takk og lov for Indiske medier som ikkje ville sleppe denne saka, og som førte til at den norske staten vart pressa til å setje desse to barna fri. Norske medier har føyd seg etter staten, og knapt nok vidd saka merksemd i det heile.

Kva skjer med bortførte barn av mindre ressursterke foreldre?

Er det nokon i Norge som i det heile kan tenke seg å gå i demonstrasjonstog, eller aksjonere, mot den nye samvitslause styresmakta?

 Evangeliet etter Johannes Kapittel 3:19-20

 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde.  For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.» 

Sanninga er at vi er blitt eit kaldt, likesœlt og kynisk folk. Berre når vi sjølv vert utsett for overgrep, vil vil finne det urimeleg at ingen vil løfte ein finger for å hjelpe.

Det store fleirtal mœl si eiga kake og tenkjer utelukkande på seg sjølv.

Skriven av Ivar Fjeld 

About these ads

Merkelappar:, , , ,

Kategoriar: Uncategorized

4 kommentarar den “Norge tvinga til å frigjere to kidnappa Indiske barn”

 1. mars 10, 2012 kl. 12:04 am #

  Bergen 9. mars 2012:

  De to barna er slett ikke satt fri, og det er ikke engang vedtatt at de skal bli fri. Norge har her beslaglagt to utenlandske barn, tværer ut tiden og piner hele familien, og så har både barnevernet og de politiske myndigheter utstyrt seg med en “ordning” som gjør det lettvint for dem, fordi saken skal opp i en domstol! Vel å merke: Barna har ikke gjort noe kriminelt som kunne berettige Norge til å stille dem for strafferett, og India vil ha dem. Snakk om “rettsstat” i Norge. “Vi har vedtatt at vi ikke skal kunne gjøre noe og følgelig ikke ha noe ansvar.” – Slik ansvarsfraskrivelse ser vi hele tiden i barneverns-grusomhetene.

  Du spør, Ivar Fjeld, hvordan det går med mindre ressurssterke mennesker som utsettes for det samme? Jo, det går i avgrunnen med dem: ødelagte barn og ødelagte foreldre. Det er dette som ligger i “barnets beste”.

  Du er inne på noe når du sier at man først når man selv blir utsatt, mener at “noen” bør gripe inn. Det kjenner jeg godt fra arbeidet mot barnevernets ødeleggelser: Blant de få som gjør en innsats for å spre informasjon om barnevernets forferdeligheter, er det i min erfaring så godt som ingen som ikke har sett konkrete barnevernssaker på nært hold. Ingen andre gidder å sette seg skikkelig inn i feltet. Det dreier seg nemlig ikke om én og annen “feil”. (Hvis det var det, ville det være forholdsvis lett å få rettet opp i de få sakene.) Barnevernet er et helt system av galskap. Det har Norges befolkning vært med på å la vokse frem.

  Men så tror du at skylden ligger i at folk stort sett bare tenker på seg selv og meler sin egen kake. Jeg tror det er verre enn som så. Det er et kompleks av årsaker, men et par av dem angår kanskje deg spesielt: 1) Du er journalist. Du får ta et oppgjør med rubb og rake av dine kolleger, da. Norsk presse er sterkt, sterkt skyldig i at barnevernets overgrep fortsetter år etter år. Pressefolk generelt setter seg overhode ikke inn i barnevernssakenes virkelige innhold, de er statslakeier: de tror ukritisk på myndighetenes versjon og gjentar myndighetenes propaganda om barnevernets storartethet. De direkte skader barnevernsofrene. Virkeligheten er at barnevernet lyver, lyver, lyver og lyver. 2) Kristelig Folkeparti og en del andre kristelige kretser er blant de aller verste til å mistro og fordømme barnevernets ofre. Kristeligheten deres er omtrent som en selvgod bra-het; de mener vel at deres kristelige basis gir dem fribillett til å være trygg på at de selv er bedre enn barnevernets ofre. De er svært fordømmende og mistenksomme overfor dem som rammes av barnevernet, igjen uten at de setter seg inn i sakenes realiteter. KrF har vært blant de aller, aller verste til å løpe barnevernets ærend på Stortinget og i regjering. Denne kristeligheten har lite med kristendom å gjøre, og jeg kan vanskelig tenke meg at Kristus ville ha synes særlig om det. Tar du et oppgjør med denne kristeligheten? Nå mener jeg ikke å gå ut og rope dramatisk fra en fjelltopp. Jeg mener å konfrontere hver og én av dem du omgås, fortelle dem hvordan det er fatt og hvilken skade de gjør. – Men det fordrer jo at du først setter deg inn i feltet selv, til bunns, og ikke fortsetter å tro at det er “mange barn som opplever mishandling og vanskjøtsel kan få det bedre i forsterheimar enn heime hos sine biologiske foreldre”. Det er svært få det er slik for. Sett deg inn i hvordan det er og hvorfor det er slik!

 2. ivarfjeld
  mars 10, 2012 kl. 7:25 am #

  Marianne Skånland

  Shalom.

  Det du her skriv er alarmerande.

  Eg har ved alle høve tatt opp denne saka, og eg kjem til å følgje henne opp. Eg trur på ditt ord om at den svikefulle og totalitœre offentlege sektor i Norge ikkje har set desse ungane fri, som lova av Audun Lysbakken.

  Det dei vel 4.000 indarane som bur i Norge burde gjere var å skipe til ei demonstrasjonsveke i Oslo. Det er på høg tid at noko gjev norske politikar som hatten passar, for å ha gjort Norge om frå ein rettstat til eit byråkratisk diktaur. Indarane bør gjere dette. For nordmenn flest reagerer ikkje.

  Eg skammar meg meir og meir over å vœre Nordmann. Eg er heldig fordi eg kan leve i India, som trass i mange manglar og feil ikkje har drepe den personlege fridomen til menneske. Som ikkje har pulverisert ekteskapet, og øydelagt foreldreansvaret.

  Jesus seier at det skal kome heilt forferdelege tider, og at dei fleste menneske skal bli kalde. I dei kristne krinsar er menneske blitt lunkne. Må eg aldri bli lunken, men heva fana høgt i denne massive motviden. Dei som ikkje vender om frå syndene sine skal få ein evig dom. Den skal bli rettvis, for alle menneske som valde å tolerere synd og vondskap.

 3. mars 10, 2012 kl. 11:04 am #

  Kjære Ivar Fjeld.

  Jeg sender dette, slett ikke for at du skal legge inn hele denne harangen som “kommentar” på siden din, men fordi jeg mangler mail-adresse til deg. Jeg ville sendt det direkte til deg hvis jeg hadde en mail-adresse, istedenfor fortsatt å bebyrde kommentar-feltet ditt med mine lange skriverier. Min mail-adresse finner du jo i og med at jeg har sendt inn kommentarer, så du kan svare meg direkte hvis du vil og hvis du foretrekker det fremfor å bruke nettsiden din. Eller du kan la være å svare – folk har andre ting å gjøre enn å skrive til meg, og jeg skal ikke bli fornærmet!

  *

  Oppsann, jeg var ikke klar over at du faktisk er i India! Det er bra, da kan du lese også skandinaviske artikler og beretninger om barne”vernet” og gi opplysninger videre til venner og bekjente i India. Det er verdifullt for de forfulgte familiene i Norden å få slik hjelp i form av at folk i utlandet er informert.

  Norske myndigheter har ikke lovet frihet, de lovet å “evaluere” barnas onkel, og de som har stått for “evalueringen”, er de samme som har “evaluert” barnas foreldre.

  I dagens artikkel om saken i The Hindu ser vi hva for nytt fanteri barnevernet i Stavanger har funnet på. Det var ikke uventet:

  “Delayed paperwork may trip up return of children”
  http://www.thehindu.com/news/national/article2978938.ece?homepage=true

  Og naturligvis legger Norge skylden på India.

  Her er noen nett-adresser hvor det til sammen finnes omtrent ubegrenset mye stoff om skandinavisk barneverns virkelighet:

  http://www.barnasrett.no
  http://forum.r-b-v.net
  http://nkmr.org
  http://www.mhskanland.net

  På forsiden av forum.r-b-v ser du et bilde fra den første demonstrasjonen i Kolkata som illustrasjon for seksjonen “Internasjonale konflikter og skade på Norges renommé”, og flere bilder fra demonstrasjonen her:

  “India-saken”
  http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?f=314&t=6836

  Spesielt om India/Stavanger-saken:

  “Indiske barn konfiskert – Såkalt barnevern ignorerer ambassade”
  http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?f=18&t=6808
  (begynn gjerne med noen av de nyeste sidene først)

  I disse innleggene er mange artikler om saken vist til med lenke-adresser, blant annet fra Stavanger Aftenblad, som riktignok langt på vei gir barnevernssjef Toresen fritt spillrom, men hvor det også fremgår hva Norge i realiteten har lovet og ikke lovet (dvs selv løfter brytes jo jevnlig av barnevernet, så det spiller liten rolle). Men iallfall: Du skal ikke behøve å tro på meg, det kan dokumenteres.

  Selv var jeg så heldig å få inn en artikkel i The Hindu den 30. januar:

  The iron hand that rocks the cradle
  http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/article2842917.ece

  og deretter har sitater, som jeg har funnet ved googling, brakt meg til mange indiske og andre nettsteder som fortjenestefullt beskjeftiger seg med saken. Jeg har postert noen kommentarer her og der, f.eks her under artikkelen “For immediate action – Norway’s Child Protection Services Separates Indian Family”:

  http://www.haindavakeralam.com/HKPage.aspx?PageID=15314

  Når jeg skriver om barnevernet, prøver jeg å ikke bare mene og synse, men å få gitt noen realistiske opplysninger. Det er lite å gjøre for å stoppe barnevernsovergrepene nå for tiden, men opplysninger vil kanskje bli stående i folks bevissthet, slik at de i fremtiden husker, og kan si: “Dette har jeg hørt om før, og jeg vet at barnevernet er anderledes enn det gir seg ut for.”

  Hilsen
  Marianne HS

 4. mars 10, 2012 kl. 10:29 pm #

  Det er flott at du skriver om denne saken.

  Vi er en del som er vane med at det såkalte barnevernet gjør som de vil, og har observert det i veldig mange år.

  For meg var det likevel en ny opplevelse å se at de kan ignorere og manipulere et gigantisk land som India. De narrer og bedrar, ikke bare familien, men indiske myndighet og det norske folk.

  Et av problemene er at det såkalte barnevernet har som faglighet en skrudd ideologi om familie, barn og foreldre. Ikke fakta og forskning. De læres opp til å bli sprø. Når det i tillegg ikke demmes opp for maktmennesker og mennesker som har forferdelige familiebakgrunner og en dertil vridd virklighetsforståelse som de skal redde barn utfra, så blir det utrolig mye galt.

  Faktisk er det så ille at omfattende forskning viser at barnevernet skader mer enn det gjør bra. Forskerne som til sin “fortvilelse” kommer frem til slike uønskede resultat, argumenterer som tosker for å bortforklare egen forskning. Det er vel nødvendig for dem om de skal beholde æren i “systemet” og kunne få godt betalte jobber i framtiden.

  Det er en tragisk ukultur. Lukket for innsyn i tiår etter tiår.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

Følg

Få alle nye innlegg levert til Innboksen din.

Join 28 other followers

%d bloggers like this: